PMB Adminstraties
Postbus 53052
2505 AB Den Haag
Tel: 070 391 03 29
Fax: 08 42 29 75 76
Info@pmb-administraties.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64014215
Beconnummer: 657657